• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International

Sve�ano dodeljene nagrade dobitnicima kviza KRI-a ''60-togodi�njica osnivanja NR Kine''
60 godina nove Kine-Petar Peruni�i�
Udarna vest svetskih medija 1. oktobra bi�e veli�anstvena parada povodom 60 godina od osnivanja i proslave Dana dr�avnosti Narodne Republike Kine. Posle pro�logodi�nje ceremonije otvaranja i zatvaranja Olimpijskih igara u Pekingu svi nestrpljivo o�ekuju novi spektakl.
 • Prvi dan u Pekingu: ''Ja sam Petar! Ja sam car!''
 • Tre�i dan u �angaju
 • �angaj - drugi dan
 • Prvi dan u �angaju: Petar---Gospodin Kost
 • vi�e>>

  Petar Peruni�i� u Letnjoj palati

  Pored kamenog broda u letnjoj palati

  Petar Peruni�i� i slu�aoci iz drugih zemalja u obilasku Letnje palate
  More>>

  Obilazak bazara �enhuanmiao

  Ve�ba kineskim �tapi�ima

  Veoma je ukusan kineski sladoled
  More>>
  2009.godina je 60-togodi�njica osnivanja nove Kine. Kako bi se slu�aoci bolje upoznali sa velikim promenama Kine u proteklih 60 godina, KRI je od 1. juna do 1. semptembra 2009.godine odr�ao globalni kviz " 60-godi�njica osnivanja nove Kine ". Ovaj kviz je trajao 3 meseca, a KRI je primio 650 hiljada pisama sa odgovorima iz 142 zemlje i regiona, �to pokazuje aktivno u�e��e slu�alaca. 10 dobitnika specijalne nagrade od 22. do 31.oktobra putuje po Kini.

  PETAR PERUNICIC iz Srbije

  H. M. K. J. HERATH iz �ri Lanke
  More>>