• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 

Obilazak bazara �enhuanmiao

Ve�ba kineskim �tapi�ima

Veoma je ukusan kineski sladoled

Dobitnici nagrade specijalne kategorije u poseti selu D�oud�uangu

Izbor suvenira

Pozdravi iz vrhovne sale medjunarodnog trgovinskog centra u �angaju

Boravak u selu D�oud�uangu

Razgovor sa slu�aocem iz Ma�arske

Zajedno sa slu�aocem iz Italije Mi�elangelo Ugo Barbarom

Poseta medjunarodnom konferencijskom centru u �angaju