• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 
Slu�anje dnevnog programa 091118 Slu�anje dnevnog programa 091117
Slu�anje dnevnog programa 091116 Slu�anje dnevnog programa 091113
Slu�anje dnevnog programa 091112 Slu�anje dnevnog programa 091111
Slu�anje dnevnog programa 091110 Slu�anje dnevnog programa 091109
Slu�anje dnevnog programa 091106 Slu�anje dnevnog programa 091104
Slu�anje dnevnog programa 091103 Slu�anje dnevnog programa 091102
Slu�anje dnevnog programa 091030 Slu�anje dnevnog programa 091029
Slu�anje dnevnog programa 091028 Slu�anje dnevnog programa 091027
Slu�anje dnevnog programa 091026 Slu�anje dnevnog programa 091022
Slu�anje dnevnog programa 091021 Slu�anje dnevnog programa 091020
SearchYYMMDD