• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2004-09-13 15:42:16    
Pregled programa

cri

Pregled programa na srpskom i hrvatskom jeziku

 

ponedeljak

 

 

 

 

 

 

 

vesti

 

 

Kina nekad i sad

Dru�tveni �ivot

Kineska drevna kultura

 

utorak

Aktuelni prilog Kina

ili

Aktuelni prilog svet

 

Upoznajete Kinu

Putovanje po Kini

U�imo kineski

 

sreda

 

Do�ivite u Kini

Kina u o�ima stranaca

Kinesko kulinarstvo

 

�etvrtak

 

Zona prijateljstva

Po�ta slu�alaca

Kulturna ba�tina

 

petak

 

Privredni �ivot

 

Kineska privreda

Kineska moda

 

subota

 

Prijatan vikend

Sport i zdravlje

Kineksa nacionalna muzika

 

nedelja

 

    Pop stoposto