• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2004-09-13 15:45:34    
Programska �ema

Redakcija programa na srpskom I hrvatskom jeziku je osnovana 1.juna 1961. Sada svakog dana dva puta po trideset minuta emituje program prema podru�ju prethodne Jugoslavije.

Pored pregleda vesti, emisija ima reznovrsne druge sadr�aje, kao na primer: �aktuelni prilog�, �Kina nekad I sad�, �upoznajete Kinu�, �do�ivite u Kini�, �zona prijateljstva�, �privredni �ivot�, �sport I zdravlje� I �pop stoposto�.