• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-24 21:32:10    
Institut Konfu�ije - novi most za razmene kulture Kine sa svetom

cri

Kinesko pismo i kineska kultura privla�e sve vi�e ljudi iz raznih krajeva sveta. Institut Konfu�ije je naziv obrazovne ustanove koja nosi naziv jednog od najve�ih mislilaca drevne Kine, postao je novi most koji spaja Kinu sa svetom.

U poslednjih 30 godina kineska privreda je zabele�ila ogroman napredak, a kulturna razmena Kine sa inostranstvom je sve bogatija. Sada sve vi�e ljudi u svetu �eli da u�i kineski jezik kako bi posetilo Kinu, kontaktiralo sa Kinezima i upoznalo tajanstvenu kinesku kulturu. Kina je 2004. godine prvi put otvorila Institut Konfu�ije u inostranstvu radi u�enja kineskog jezika i �irenja kineske kulture.

1 2 3