• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-24 21:32:10    
Institut Konfu�ije - novi most za razmene kulture Kine sa svetom

cri

U dogovoru sa partnerom iz inostranstva, Institut Konfu�ije, po potrebi, mo�e da po�alje profesore kineskog jezika da dr�i predavanje. U desetak poznatih univerziteta u nekoliko zemalja je otvoren Institut Konfu�ije, na primer, na Kalifornijskom univerzitetu u Los An�elesu, Univerzitetu iz Melburna, Moskovskom univerzitetu, Univerzitetu Vaseda, Univerzitetu iz Ju�ne Floride, Univerzitetu iz Edinburga, Univerzitetu iz Man�estera i drugim. Stotinak visoko�kolskih ustanova iz Kine je u�estvovalo u saradni�kim projektima za osnivanje instituta Konfu�ije u inostranstvu. Kineski narodni univerzitet je otvorio osam instituta Konfu�ije u inostranstvu. O tome je zamenik rektora tog univerziteta, �eng Julu rekao:

Na� glavni zadatak je da po�aljemo profesore kineskog jezika i profesore koji dr�e predavanja o kineskoj kulturi i investicijama. Istovremeno obu�avamo strane nastavnike i sa saradnicima stvaramo nove nastavne materijale koji treba da su prilago�eni uslovima u zemlji u kojoj �e biti dr�ana predavanja. .


1 2 3