• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 
• Prvi dan u Pekingu: ''Ja sam Petar! Ja sam car!'' 2009YY10MM28DD
• Tre�i dan u �angaju 2009YY10MM28DD
• �angaj - drugi dan 2009YY10MM27DD
• Prvi dan u �angaju: Petar---Gospodin Kost 2009YY10MM27DD