• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-10-27 20:32:38    
�angaj - drugi dan

cri

Petar i Mikelan�elo, na� slu�alac iz Italije, sprijateljili su se ve� prvog dana. Uvek imaju nove teme za razgovor i �esto se zaori grohotan smeh. Gospodin Mikelan�elo je veomo simpati�an Italijan, �esto zbija �alu sa drugim �lanovima na�e delegacije i svi su ga odmah zavoleli.

Danas smo najpe posetili „kineski Be�"---selo D�ou D�uang koje se nalazi u blizini �angaja. �im smo stigli odgledali smo tradicionalni ples u ovom selu pod nazivom „Apo Vu", koji sam i ja prvi put imala prilike da vidim. Petru se dopada naziv imena ove igre, jer zna�i ''ples za stare �ene'' Petar je svojom kamerom snimao mostove i reke, tradiconalne kineske prodavnice i specijalitete.

D�ou D�uang je selo za koje je vezano mnogo pri�a. Pri�a se da je jedan bogati seljanin, �en Vansan, koji je �iveo za vreme dinastije Ming, svoje poslove obavljao trguju�i i prevoze�i robu preko reke, �to je veoma unapredilo razvoj ovog sela. D�ou D�uang je mesto koje rado pose�uju turisti zbog dela poznatog kineskog slikara �en Jifei „Se�anje na domovinu". Poznati tajvanski pisac Sanmao veomo voli mostove i reke u D�ou D�uangu. Po�to je Petar upijao slu�ao svaku moju re�, bila sam pomalo nervozna kako �u da odgovorim na sva Petrova pitanja.

1 2