• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-10-27 20:14:29    
Prvi dan u �angaju: Petar---Gospodin Kost

cri

Ovo je za mene poseban dan, po�to sam prvi put od kako radim na KRI, od 2008. godine, do�ivela jedno sasvim druga�ije iskustvo. Prvi put sam ustala u pet sati ujutru, prvi put sam oti�la na slu�beni put i prvi put sam se brk u brk susrela sa na�im slu�aocem.

Petar Peruni�i� je prvi slu�alac koji se redakciji za srpski jezik javio nakon po�etka emitovanja na�eg programa na FM talasima u Beogradu. On je sre�kovi� koji je nakon samo tri meseca kao specijalni gost Kineskog radio Internacionala sa jo� devet ljudi iz drugih zemalja doputovao u Kinu. Cilj njegove posete Kini, kako mi je rekao, je ''upoznavanje kineske specifi�nosti, sticanje novih prijatelja i bele�enje lepih uspomena''. Ni dugo i zamorno putovanje nije mu skinulo osmeh sa lica, odmah je krenuo u akciju. Na putu do hotela pri�ao mi je o svojoj zemlji, jeziku, o Kini u njegovim o�ima i o jo� mnogo �emu.

1 2 3