• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-10-28 21:19:01    
Prvi dan u Pekingu: ''Ja sam Petar! Ja sam car!''

cri
„Za�to nisi nikad umoran?"

„Jer mi je sve lepo."

Zaista smo mnogo hodali, ali Petar je bio jako aktivan tokom celog putovanja, tr�ao je gore-dole kao dete.

Hram neba se nalazi na jugu Pekinga, najve�i je kompleks daoisti�kih zgrada iz Ming dinastije. Zbog nedostatka vremena, obi�li smo samo tri glavna hrama. Po�to je broj devet najve�i neparni broj u kineskoj kulturi, sve stepenice u hramu „Juan �iu"su napravljene tako da su deljive sa brojem devet: ima ih 18, 36 itd. Petar je, penju�i se, brojao stepenice: „Jedan, dva, tri...devet. Eto!" Kamen sunca se nalazi na sredini tre�eg nivoa hrama „Juan �iu", sa kojeg se glas �uje znatno glasnije i ja�e. Na� Petar nije odoleo da ne proveri, stao je na kamen i povikao:

„Ja sam car!"

„Glasnije," doviknula sam mu.

„Ja sam Petar! Ja sam car!!"

Ovako interesantan momenat sam morala da ovekove�im, pa sam slikala Petra u ulozi cara.

Po Petrovim pitanjima vidim da se dobro pripremio za ovo putovanje pre nego �to je do�ao u Kinu, jer zna dosta informacija o kineskoj kulturi, istoriji, obi�ajima i drugom.

Pre nego �to napustimo mesto gde se nalazimo, on uvek prebroji slu�aoce KRI-ja, �lanove na�e delegacije. Danas je slu�alac iz Italije otputovao u Rim, pa je ostalo 9 stranaca.

1 2 3