• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-11 17:06:43    
Narodna umetnost rezanja papira u kineskoj provinciji Anhui

cri

Drevna narodna umetnost izrezivanja silueti u papiru je veoma popularna u podru�ju Fujang, u isto�noj kineskoj provinciji Anhui. Me�tani stalno svojim delima pokazuju �ta ih u �ivotu interesuje. Po�to se Fujang nalazi izmedju severnog i ju�nog dela Kine, stil ove vrste nacionalne umetnosti predstavlja kombinaciju jednostavnosti i ne�nosti, skromnosti i prefinjenosti. Fujan�ka narodna umetnost izrezivanja silueti u papiru deo nematerijalne kulturne ba�tine na dr�avnom nivou.

Jo� pre 1500 godina, odnosno u periodu dinastija Juga i Severa, u podru�ju Fujangu, provincija Anhui, nastala je umetnost rezanja papira. Izrezani likovi od papira od pre 200 godina, u periodu dinastije �ing, su dobro sa�uvani i nalaze se u muzeju Fujang. Tamo mo�ete videti dela „ Susret na mostu Lan", „Pastirska flauta", „Pagoda" i drugi. O umetnosti rezanja papira zamenik direktora Kineskog instituta za izu�avanje umetnosti izrezivanja papira, Liu �i�eng je rekao:

Kineska umetnostrezanja papira je koncentrisana u podru�ju oko �ute reke, Huaihe, Duge i Biserne reke. Po�to se Fujang nalazi u centralnom delu Kine, spojene su karakteristike severa i juga, ovda�nja umetni�ka dela karakteri�u skromnost i prefinjenost.

Nakon 2008. godine, kada je umetnost rezanja papira iz Fujanga postala deo nematerijalne kulturne ba�tine na dr�avnom nivou, ova vrsta narodne umetnosti se sve vi�e razvija. O tome je �ef Kancelarije za izu�avanje narodne umetnosti grada Fujanga, Gu Huainan naveo:

1 2 3