• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-11 17:06:43    
Narodna umetnost rezanja papira u kineskoj provinciji Anhui

cri

Sredinom maja pro�le godine u nema�kom gradu Veilburgu je otvoren Muzej kineske umetnosti izrezivanja papira. O tome je gospodin Liu rekao:

Odneli smo 100 eksponata koji se posetiocima veoma dopadaju. Mnogi od njih nisu imali prilike da vide ovu vrstu umetni�kih dela. Oni su fotografisali izlo�ena dela i raspitivali se o kineskoj umetnosti rezanja papira.

Medju ovih 100 izlo�enih dela, 20 dela iz Fujanga �e zauvek ostati u ovom muzeju u Nema�koj.

Umetnost rezanja papira u Fujangu nije suo�ena sa problemima kakvi prate druge vrste umetnosti. Sada u de�jem vrti�u vaspita�ice u�e decu izrezivanju papira. Vu �inping je vaspita�ica u jednom de�jem vrti�u. Ona sama voli da se bavi izrezivanjem papira i stalno lepi svoja dela po prozorima. Vu �inping je rekla:

U�im decu izrezivanju jednostavnih figura kao �to su zec, �argarepa i sne�ne pahulice. A najjednostavnije je izrezati kineski karakter koji ozna�ava duplu sre�u. Na taj na�in deca pove�avaju svoju sposobnost za ru�ni rad.


1 2 3