• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-10-27 20:22:39    
Sve�ano dodeljene nagrade dobitnicima kviza KRI-a ''60-togodi�njica osnivanja NR Kine''

cri

Danas je u rezidenciji Diaojutai u Pekingu odr�ana sve�ana dodela nagrada dobitnicima kviza Kineskog radio Internacionala ''60-togodi�njica osnivanja NR Kine''. Nagrade su dobili slu�aoci KRI-ja iz Srbije, SAD-a, Francuske, Italije i drugih �est zemalja. Sve�anosti su prisustvovali direktor KRI-a Vang Gengnian, zamenik direktora Uprave za radio, televiziju i filom, Tian �in, ministar-savetnik ambasade Republike Srbije u Kini, Nenad Gli�i�, kao i diplomatski predstavnici iz drugih �est zemalja.

Dobitnik nagrade iz Srbije, Petar Peruni�i� je nakon sve�ane dodele nagrada novinarima Kineskog radio Internacionala rekao da je veoma sre�an �to mu se ukazala prilika da poseti Kinu. Prethodna tri dana je boravio u �angaju, koji je na njega ostavio veoma dubok utisak. Gospodin Peruni�i� je izrazio uverenje da �e i narednih nekoliko dana u Pekingu biti nezaboravni.

1 2