• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-18 20:30:06    
Nematerijalna kulturna ba�tina Kine - vez iz provincije Hunan

cri

Vez iz provincije Hunana, odnosno vez ''sjan'' je jedna od �etiri vrste poznatih tradicionalnih narodnih vezova u Kini. Ova vrsta veza postoji vi�e od dve hiljade godina, a njegova karakteristika su ornamenti na svilenoj tkanini izvezeni svilenim koncem. Vezilje iz provincije Hunan naj�e��e vezu lavove, tigrove i veverice. Ova vrsta umetnosti iz provincije Hunan je 2006. godine uvr��ena na listu prve grupe za�ti�ene nematerijalne kulturne ba�tine na dr�avnom nivou.

U Kini postoji veoma mali broj izuzetnih vezilja koje izuzetno dobro poznaju ovo narodno stvara�tvo, medju kojima je i gospo�a �ang Zaihong. Kao i u drugim vrstama nematerijalne kulturne ba�tine, nasle�ivanje ve�tine izrade veza je tradicionalno, s kolena na koleno. Gospo�a �ang Zaihong je sedma generacija u svojoj porodici koja se bavi vezom ''sjan''. Ona je na�em saradniku otkrila tajnu ove vrste veza:

1 2 3 4