• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-18 20:30:06    
Nematerijalna kulturna ba�tina Kine - vez iz provincije Hunan

cri

Anga�ovali smo stru�njake koji u�e vezilje kako da svoje znanje prenesu drugima, a nove vezilje u�e pod kojim uglom treba da izvla�e konac

Kompanija koja se bavi prodajom vezenih goblena iz provincije Hunan je u saradnji sa visokom �kolom za profesionalno bavljenje umetni�kim rukotvorinama, osposobila stotinak vezilja.

Gospodin Meng je rekao da �e lokalna vlada pove�ati nov�ana ulaganja i podr�ku u o�uvanje nematerijane kulturne ba�tine u cilju o�uvanja veza provincije Hunana.

Prvog oktobra ove godine je obele�ena 60. godi�njica osnivanja Narodne Republike Kine. Kao poklon za ro�endan otad�bini, gospo�a �ang Zaihong je zajedno sa svojim prijateljicama izvezla veliku crvenu zastavu sa pet zvezda.


1 2 3 4