• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 
• Grad �an�a 2009-09-25
• Arkti�ko selo Mohe 2009-09-01
• Sokaci u Pekingu 2009-08-18
• Selo honcun 2009-08-04
• �etnja po gradu Guand�ou 2009-07-21
• Selo dajske nacionalnosti 2009-07-07
• Figure vojnika i konja u Sianu 2009-06-23
• Grad San Menxia 2009-06-16
• Grad Tiancin 2009-06-02
• Lepi Se�uan do�ekuje vi�e gostiju 2009-05-12
• Grad Sjamen 2009-03-31
• Morski grad Weihai 2009-03-03
• Grad Harbin 2009-02-24
• Praznik kiselog mleka na Tibetu 2009-02-03
• Grad �indao 2009-01-20
• Muzej u Nantongu I dana�njica muzeja u Kini 2009-01-13
• Zabranjeni grad--najve�a i najbolje sa�uvana carska palata u Kini 2008-12-30
• Urum�i-kineski grad koji je najvi�e udaljen od mora 2008-12-16
• Kineski zid (2) 2008-12-09
• Kineski zid (2) 2008-12-02
• Kineski zid (1) 2008-11-25
• Strani stru�njaci visoko ocenili turizam Pekinga 2008-11-11
• O urbanizovanju grada �ong�ing 2008-10-07
• Ba�tenski grad Sjamen 2008-09-02
• Carska obele�ja u Zabranjenom gradu 2008-08-19
• Selo honcun 2008-08-05
• Svetska ba�tina u Kini:Kraljevski mauzoleji iz dinastija Ming i �ing (2) 2008-07-29
• Planina Tian�an i nebesko jezero 2008-07-22
• Kina---u domovini zmaja 2008-07-15
• Peking�ki sokak 2008-07-08
1 2 3