• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 

• "Vrhunska kombinacija": An�eo dolazi 2009-11-24

• D�ez koncert �panskog kvarteta Haume Vlaseka 2009-11-16

• Guda�ke pesme Kineske filharmonije 2009-11-09

• Koncert Put ka nebu horskog ansambla kineske policije 2009-11-02

• �uan - kineski muzi�ki instrument 2009-10-19

• Zuo Tingting i njezine pesme 2009-09-29

• Vang D�en i njen novi album: Niko te ne voli vi�e nego ja 2009-09-22

• "Crni konj u galopu" i njihove pesme 2009-09-17

• Simfonijski koncert kineskih poznatih plesnih drama 2009-09-08

• Volim te, Kino � koncert kineskih klasi�nih dela 2009-08-25

• Prikaz japanske grupe Baby Boo- Bejbi Bu (Deveto �Okupljanje u Pekingu") 2009-06-16

• Asin-ov novi album Planeta radosti 2009-05-26

• �en Xu i njegove pesme 2009-04-21
• Pronesite moje pesme 2009-04-08

• Ljubavna pesma za stepu 2009-03-19

• Veliki koncert folklornih pesma: Balada Gan. 2009-03-10

• Klavirne kompozicije od Lin �jasija 2009-03-05

• Muzi�ka zvezda: "Pekin�ki de�aci" i njihove pesme 2009-03-03

• Kineske folklorne pesme, peva omladinski horski ansambl Ljiljan 2009-02-24

• Liu Janvein prvi album Talent 2009-02-17

• Centralni nacionalni ansambl: folklorna muzika u rasko�noj no�nji 2009-02-10

• Kineska popularna muzika: Zhouhui-in novi album Procvetanje 2009-02-03

• Kineska muzika: Peto delo kineskog invalidskog ansambla Moj olimpijski San 2009-01-20

• Obele�avanje 30-godi�njice reformi i otvaranja prema svetu: Napredujemo s prole�nim vetrom � simfonijski horski koncert 2009-01-13

• Prikaz "kineska crvena pesma": Ve�na crvena pesma 2008-12-30

• Simfonijski koncert: Ma�ka koja ple�e valcer 2008-12-23

• Predstavljanje albuma Han Sjue "Leto i Ljubav" 2008-12-16

• Mlada peva�ica �i D�e i njene pesme 2008-12-09

• D�ang Sing i njegove pesme 2008-11-25

• Nove i stare pesme: �Privatan �ivot� i druge pesme 2008-11-18

• "Noen�ija", narodna pesma mongolske nacionalnosti 2008-11-11

• �enski orkestar �Isto�ni an�eli� 2008-11-04

• Narodnu muziku koju izvodi honkan�ki ansambl kineske nacionalne muzike 2008-10-28

• Narodne pesme koje pevaju stari poznati peva�i 2008-10-07

• �en Xu i njegove pesme 2008-09-28

• Meng Jinhui i njen samostalni album 2008-09-23

• Koncert studenata Kineskog dr�avnog konzervatorijuma 2008-09-09

• Tibetanski peva� 2008-09-02

• Man Ven�un I njegove pesme 2008-08-26

• Otvaranje Olimpijskog festivala kulture "Vidimo se u Pekingu 2008. godine" 2008-08-19

• Pesme posve�ene radu 2008-08-12

• Li Danjang I njen novi album 2008-08-05

• Hor bez muzi�ke pratnje 2008-07-29

• Honkon�ka peva�ica Lin Jilian ''Disaj'' 2008-07-15

• Cen Kun i melodije na instrumentu dusian�in 2008-07-08

• Narodne pesme i igre 2008-06-24

• Pesme posve�ene radu 2008-06-17

• Narodnu muziku koju izvodi honkan�ki ansambl kineske nacionalne muzike 2008-06-10

• Sun Veiliang, peva� vojne muzike 2008-04-22

• D�ang Guo�ong �legenda na muzi�koj estradi 2008-03-11

• Je Pei i njene pesme 2008-03-04

• �en Xu i njegove pesme 2008-02-26

• Peva�ica mongolske nacionalnosti Morgen i njen novi album �Glas prirode Mongolije� 2008-02-19

• Muzi�ki album � Tajanstveni Davor� 2008-02-13

• Pesme andjela 2008-01-29

• Muzi�ki album � Tajanstveni Davor� 2008-01-08

• Li �iong i njen album �Ljubav prema planinama i rekama� 2007-12-25

• Mo Venvej, bez tebe 2007-12-18

• Alatan�i�ige i narodne pesme mongolske nacionalnosti 2007-12-04

• Hongkon�ki glumac i peva� Liu Dehua i njegov najnoviji album ''Glas'' 2007-10-30
SearchYYMMDD