• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-09 20:06:02    
Guda�ke pesme Kineske filharmonije

cri

„No� pod javorima" je kompozicija Sju D�enmina, koji je stvorio ovo muzi�ko delo prema istoimenoj pesmi iz osmog veka, od pesnika D�ang �i-a. Originalna pesma opisuje jednu mirnu no� na jugu Kine, koju Kinezi oduvek zovu vodena regija. Kompozitor je izrazio svoju nostalgiju ovom pesmom,a na orkestarski na�in se pokazuje fantasti�ni muzi�ki temperament i usamljenost i tuga u srcu.

Kineska filharmonija je jedan od vode�ih profesionalnih orkestara u Kini, nastao iz Centralne filharmonije osnovane 1956. godine. U pro�lih pola veka, orkestar je uspe�no intreperirao brojna klasi�na i moderna muzi�ka dela. Umetnici iz Kine su sara�ivali sa mnogim renomirnim muzi�arima iz celog sveta, ali su su se ipak najvi�e zalagali za promovisanje kineske muzike. Oni su pozivali kineske kompozitore da kreatiraju numere za njihove nastupe, pa je Kineska filharmonija dala veliki doprinos razvoju doma�e orkestarske muzike. Sada da poslu�amo pesmu „Song Ze Ja La" od Ding Siao Li-a.

1 2