• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-24 21:38:36    
Grad �engde pobolj�ava stanje �ivotne sredine

cri

Grad �engde se nalazi u severoisto�nom delu provincije Hebei, nije mnogo udaljen od Pekinga. U proteklih nekoliko godina, odr�avaju�i zdrav i odr�iv razvoj privrede, ovaj grad neprestano ja�a izgradnju �ivotne sredine, ubrzava razvoj �iste energije, a tako�e ima zna�ajne kapacitete vode za �ivot i proizvodnju stanovnika Pekinga i Tian�ina.

�engde je od Pekinga udaljen oko 200 kilometara i ima bogate rudne resurse. Proizvodnja zlata u ovom gradu se nalazi na prvom mestu u provinciji Hebei, a rezerve molibdena, srebra, broze, bakra i olova su tako�e velike. Rezerve vanadijuma i titanijuma u ovom gradu iznose oko 7 milijardi tona, zato je �engde prozvan ''gradom vanadijuma i titanijuma''. Me�utim, �engde je prilikom izrade plana o privrednom razvoju, razvoj �iste industrije koja ne zaga�uje �ivotnu sredinu stavio na prioritetno mesto razvoja. Gradona�elnik grada �engde D�ang Gu�iang je rekao:

1 2 3 4