• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 
Liu Zige:Obaranje rekorda je normalna stvar 2009/10/22
U finalu �enske trke na 200 metara leptir stilom u plivanju na 11.-tim svekineskim Igrama, pekin�ka pliva�ica Liu Zige, ina�e prvakinja pekin�ke Olimpijade, osvojila je zlatnu medalju sa rezultatom 2 minute 1 sekunda 81 stotinka, oboriv�i svetski rekord.
Liu Sjiang osvojio srebrnu metalju na �angajskom zlatnom gran pri-ju 2009/09/21
Kineski poznati trka� Liu Sjiang je sino� u prvom takmi�enju, nakon olimpijskih igara 2008. kada je zbog povrede odustao u kvalifikacijama, osvojio srebru metalju u trci na 110 metara sa preponama za mu�karce.
D�ang Ling pisao novu istoriju plivanja u Kini 2009/07/30
Na Svetskom prvenstvu u Rimu kineski pliva� D�ang Ling je osvojio zlatnu medalju u finalnom takmi�enju u plivanju slobodnog stila na 800 metara za mu�karce sa rezultatom 7 minuti 32 sekunda i 12 stotinki.
Vesti sa beogradske Univerzijade 2009/07/09
Sedmog takmi�arskog dana 25. Univerzijade u Beogradu osvojeno je 18 zlatnih medalja u atletici, skokovima u vodu , d�udou i drugim sportovima.
Kina ulo�ila napore za razvoj omladinskog fudbala 2009/06/25
Kao najpopularniji sport na svetu, fudbal se svi�aja navija�ima svih starosnih grupa u razli�itim zemljama. Razvoj mladinskog fudbala je stalni zadatak celog sveta. Pekin�ka Olimpijada je ponudila arenu igra�ima sa svih pet kontinenta..
Trbu�ni ples u Pekingu 2009/06/18
O trbu�nom plesu, koji vodi poreklo iz centralne Azije, prona�eni su tragovi jo� u egipatskim hramovima, koji datiraju iz oko 3500 god. pre nove ere, ali i na praistorijskom tlu Mesopotamije.
Crnac u kineskoj nacionalnoj odbojka�koj ekipi 2009/05/21
kineska mu�ka odbojka�ka reprezentacija se upravo okupila u Pekingu i priprema se za odbojka�ko prvenstvo Azije, koji bi�e odr�ano u avgustu na Filipinima.
Ples u kolicima 2009/05/08
S dolaskom prole�a, u Pekingu je odr�an me�unarodni turnir plesa u kolicima, a vi�e od 70 igra�a je u�estvovalo na njemu. Oni su ne samo pokazali jedinstvenu fascinaciju plesa u kolicima, nego i izazvali divljenje za svoju hrabrost i �vrstinu.
Fudbalska liga na nivou mesne zajednice 2009/04/22
Ovaj vikand, za ve�inu Pekin�ana, je obi�an dan za odmor, ali za stanovnike mesne zajednice Huilongguan je zna�ajan dan, jer �e se odr�ati fudbalska utakmicu tre�eg kola u super ligi Huilongguan-a, izme�u jakih ekipa Vepar i Gradina, u Beidianu.
Iskori��enje stadiona i sportskih arena pekin�ke Olimpijade unapre�uje razvoj 2009/04/01
Posle odr�avanja Olimpijade, svi gradovi organizatori ovih svetskih sportskih igara se suo�avaju sa te�kim pitanjima odr�avanja velikog broja stadiona i sportskih arena.
Guang D�ou se priprema, po planu, za Azijske igre 2010. godine 2009/03/26
U 2010. godini, kineski grad Guang D�ou �e odr�ati Azijske igre. Pro�le godine, Kina se potvrdila uspe�nim odr�avanjem izvanrednih olimpijskih igara.
Biv�e zvezde NBA lige u Kini 2009/03/19
U odnosu na ranije godine, pose�enost kineske ko�arkaske lige (CBA), u ovoj sezoni je visoko porasla, zbog u�e��a biv�ih zvezda NBA lige.
Dana�nji sportski pregled 2009/02/27
U dana�njem finalu u karlingu za �ene na 24. svetskoj zimskoj Univerzijadi, Kina je pobediv�i Kanadu, rezultatom 6:5, osvojila prvo mesto.
D�ou Jang osvojila prvu zlatnu medalju za kinesku reprezentaciju na zimskoj Univerzijadi 2009/02/19
Osamnaestogodi�nja D�ou Jang je danas osvojila zlatnu medalju u brzom klizanju na 1500 metara na zimskoj Univerzijadi u kineskom gradu Harbinu. To je prva zlatna medalja kineske reprezentacije na ovoj Univerzijadi.
Idu�e nedelje 24. svetska zimska Univerzijada u Harbinu 2009/02/12
Zamenik generalnog sekretara Organizacione komisije svetske zimske Univerzijade u Harbinu �ian Maod�ong ju�e je izjavio da je nedavno 3800 sportista, trenera i sudija iz 44 zemlje i regiona, potvrdilo u�e��e na ovoj sportskoj manifestaciji.
Lu Ningjun �e u�estvovati na Dakar reliju 2009/02/06
Pedesetogodi�nji Lu Ninjun, kao jedini kineski voza�, u�estvova�e na Dakar reliju, koji �e se odr�ati u januaru 2009. godine. To je njegov peti nastup u svetskoj utrci �etvoroto�ka�a.
Kineski igra�i osvojili �apionske titule na Tre�em svetskom �ampionatu u stonom tenisu 2009/01/15
Sino� u kineskom gradu �ang�au je zavr�en Tre�i svetski �ampionat u stonom tenisu. Kineski stonoteniser i stonoteniserka su osvojili �ampionske titulen u pojedina�nim takmi�enjima.
Sinhua: 10 najboljih sportista 2008. godine 2009/01/08
Kineska telegrafska agencija Sinhua danas je objavila listu 10 najboljih sportista u 2008. godini, a me�u izabranima su I �ampionke u skokovima u vodu i plivanju na Olimpijskim igarama u Pekingu Guo Jingjing I Liu Zige.
Ding Junhui pobedio Stiva Dejvisa 2008/12/18
U ju�era�njem me�u Prvenstva Velike Britanije u snookeru, mladi kineski igra� Ding Junhui je pobedio veterana Stiva Dejvisa nastaviv�i svoj pohod ka vrhu, a sljede�i protivnik �e mu biti D�on Higins .
Liu Siang � nakon rehabilitacije se vra�a u igru 2008/12/11
Kineski sportista Liu Siang koji je nedavno imao operaciju stopala, danas je u bolnici u Hjustonu obavio redovan pregled, nakon koga mu je odredjen program rehabilitacije od sutra.
Kina osvojila tri zlata u Svetskom kupu u brzom klizanju na kratke staze 2008/12/04
Nakon �to je dan pre Vang Meng osvojila zlato, kineske sportistkinje su u brzom klizanju na kratke staze osvojile jo� tri zlatne medalje. Vang Meng i Liu �iuhong su osvojile zlatne medalje na 1000, odnosno na 500 metara,..
Lang Ping vi�e ne �eli da bude trener ameri�kih odbojka�ica 2008/11/27
Slu�bena web-stranica Odbojka�kog saveza SAD-a je 26. novembra objavila da je " gvozdeni �eki�" Lang Ping odlu�ila da ne bude vi�e trener ameri�kih odbojka�ica, jer se �eli vi�e posvetiti svojoj porodici.
Da li je Elena Isinbajeva lepa? 2008/11/20
Da li je Elena Isinbajeva lepa?U anketi koju je sprovela Me�unarodna atletska federacija ?IAAF?, 87.8 ispitivanih je dalo pozitivan odgovor.
Jao Ming i Ji �ianlian na NBA listi kandidata za ''Ol star'' 2009. godine 2008/11/13
Ju�e je zvani�no objavljena lista kandidata za prvi tim 59. "Ol star" me�a za 2009. godinu. Na listi se nalazi 120 ko�arka�a me�u kojima i dva Kineza: centar Roketsa Jao Ming i igra� Netsa, Ji �ianlian, koji je prvi put kandidovan.
Kina osvojila tri zlata na francuskom takmi�enju u badmintonu 2008/11/06
Francusko otvoreno prvenstvo u badmintonu je zavr�eno 3. novembra, a kineski sportisti su osvojili tri zlatne medalje. U �enskom finalu, Vang Lin je rezultatom 2:1 pobedila rivala Sie Xingfang i osvojila svoju tre�u titulu �ampiona.
Ljubitelj kineskog �aha---vijetnamska �ahistkinja Ngo Lan Hong 2008/10/31
U prostorijama kineskog �aha na prvim Me�unarodnim misaonim sportskim igrama u Pekingu, �esto smo vidjali jednu krupnooku �ahistkinju s kratkom kosom.
Starac Gong Feng i njegovo 58 000 kilomatera dugo putovanje za Olimpijadu 2008/10/23
Danas �emo upoznati jednog starca, koji je da bi pratio Olipijadu u Pekingu putovao 58 000 kilometara i na svoj specifi�an na�in podr�ao Olimpijadu.
Nema�ka gimnasti�arka Oksana �usovitina 2008/10/16
Na Olimpijskim igrama u Pekingu na takmi�enjima u gimnastici pa�nju javnosti je privukla najstarija gimnasti�arka na ovogodi�njim Igrama�Oksana �usovitina iz Nema�ke. Iako je deset godina starija od drugih gimnasti�arki, u odli�noj je formi i uspela je da se plasira u finale preskoka.
Olimpijska porodica u hutongu srda�no do�ekuje goste iz inostranstva 2008/09/28
U dana�njoj emisiji �emo govoriti o tome kako je u Pekingu za vreme Olimpijskih igara re�eno pitanje sme�taja u kineskim porodicama. Takozvane ''olimpijske porodice'' su se potrudile da stranim gostima do�araju �ari svakodnevnog �ivota Pekin�ana.
D�ang �igang, re�iser otvaranja pekin�ke Paraolimpijade 2008/09/18
6. septembra u Pekingu je zvani�no otvorena pekin�ka Paraolimpijada. Spektakularno otvaranje Paraolimpijade bilo je romanti�no, toplo, emotivno i na gledaoce je ostavilo dubok utisak. Za sve to zaslu�an je re�iser otvaranja, D�ang �igang, o kojem �emo govoriti u dana�njoj emisiji.
1 2 3 4 5 6 7