• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-10-22 10:25:57    
Liu Zige:Obaranje rekorda je normalna stvar

cri

U finalu �enske trke na 200 metara leptir stilom u plivanju na 11.-tim svekineskim Igrama, pekin�ka pliva�ica Liu Zige, ina�e prvakinja pekin�ke Olimpijade, osvojila je zlatnu medalju sa rezultatom 2 minute 1 sekunda 81 stotinka, oboriv�i svetski rekord.

Liu Zige je nakon trke rekla da je oborila rekord zahvaljuju�i marljivom ve�banju.

„Mo�da vi smatrate da je to te�ko. Ali za mene, svako malo podizanje rezultata zna�i novi svetski rekord. Zato je to normalno. Dana�njim rezultatom nisam previ�e zadovoljna, tako da �u plivati jo� br�e na slede�em takmi�enjuu leptir stilu."