• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-07-30 18:56:11    
D�ang Ling pisao novu istoriju plivanja u Kini

cri

Na Svetskom prvenstvu u Rimu kineski pliva� D�ang Ling je osvojio zlatnu medalju u finalnom takmi�enju u plivanju slobodnog stila na 800 metara za mu�karce sa rezultatom 7 minuti 32 sekunda i 12 stotinki.

Ovo je prva zlatna medalja koju je kineski pliva� osvojio na Svetskom prventstvu u plivanju i prvi put oborio novi svetski rekord.