• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-09-25 09:38:45    
Drevni ples ''d�uovu'' na Tibetu

cri

''D�uovu'' na tibetanskom jeziku zna�i igru uz pratnju gonga. ''D�uo'' zna�i sre�a. Ovaj ples se izvodi uvek na po�etku ili na kraju sve�anosti. Kao relativno stara umetnost u tradicionalnim plesovima tibetanske narodnosti, ova vrsta plesa je jedan od najstarijih tradicionalnih plesova na svetu. Pri�a se da je ovakav ples nastao pre vi�e od 1300 godina.

Na Tibetu je popularna pri�a o ''d�uovu''. Polovinom osmog veka na�e ere, 37. tibetanski car Trisong Detsan je uz pomo� budisti�kih majstora izgradio prvi hram na Tibetu, na severnoj obali reke Jarlung Zangbu. Ali proces izgradnje nije bio lak. Ono �to bi radnici uradili tokom no�i je ru�io �avo. Majstori su pozvali sedmoricu bra�e D�uoba, koji su plesali ''d�uovu'' da bi oterali �avola. Zatim je ova vrsta plesa postala veoma popularna na ovom podru�ju.

Srez Trengo u Autonomnoj pokrajini Tibet je mesto gde je nastao ples ''d�uovu''. Ovda�nji stanovnici, bez obzira na godine, �im �uju zvuk gonga, profesionalno odigraju ''d�uovu''. Tasi Dundrub, 80-togodi�nji starac je poznati plesa� ''d�uovu'', najstariji poznavalac ove vrste umetnosti u srezu Treng. U o�ima tog starca, ples ''d�uovu'' je svetinja koja predstavlja duhovno bogatstvo. Pre 50 godina, po re�ima Tasi Dunbruba, �ivot plesa�a je bio veoma te�ak.

1 2 3