• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-08-06 20:28:16    
Pesme od Vang Ruolina

cri

Ova pesma pod nazivom „Bada bada" je zabele�ila neke muzi�ke uzorke, koje je ona po�ela da skuplja od 16 godine. Vang Ruolin je lansirala ovu pesmu kada je imala 18 godina. Te�na melodija podse�a nepo�lu�nost male cure, kao �to je i

Vang Ruolin je sama smislila pesme „Lost Taipei" i „Stages of flying". „Lost Taipei" opisuje ljubav Ruolin prema nastavniku u �koli. A „Stages of flying" je opis ose�aja kada odlazi iz jednog grada u drugi. Vang Ruolin �esto putuje izme�u SAD-a i Tajvana. Svaki put ona u avionu oseti malu setu, ali tuga polako nestaje dok se avion pribli�ava odredi�tu. Sada da �ujemo ovu numeru.

Vang Ruolin je preradila pesmu True, engleske grupe Spandau Bellet, iz 1983. godine. Pevanje stare pesme nije lako jer ljudi uvek uporedjuju verzije?ali Vang Ruolin je dala potpuno nov aran�man ovoj pesmi, koja je kao kafa - veoma misteriozna.


1 2 3