• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-08-06 20:28:16    
Pesme od Vang Ruolina

cri

U dana�njoj emisiji �u vam predstaviti pesme tajvanske peva�ice Vang Ruolin. Ona ne spada u estradne lepotice, ali je postala prava zvezda kada je sa nepunih dvadeset godina izdala alubum pod nazivom „Let's start from here". Njen stil pevanja je malo usporen, a glas nizak, pa je pozvana „kineskom Lis--om Ono", �ak i „najinteresantnijim glasom u proteklih 10 godina". Ako vas zanima kakva je peva�ica Vang Ruolin, danas �emo je upoznati.

Puno ljudi misli da je popularnosti Vang Ruolin malo ili vi�e pridodao njen otac Vang Jeping, koji je jako popularan producent, a komponovao je pesme „Dragi ljubavnik", „Jo� ose�am usamljenost" itd. Ba� kao i o drugim potomcima muzi�kih divova, puno se pri�a o njenim muzi�kim delima, a naj�e��e, o njenom indentitetu.

Svaki put kada se Vang Ruolin obrati javnosti, nije joj porijatno ukoliko je mediji predstave kao „�erku Vang Jepinga". Me�utim, ona i sama priznaje da je njen otac puno uticao na njenu muzi�ku karijeru. Pored oca, Vang Ruolin je od detinjstva slu�ala raznovrsnu muziku �irom sveta, pa je odgajila dobar muzi�ki ukus. Vang Ruolin je zapo�ela da u�i gitaru sa 12 godina, a sa 16 godina se oprobala svojom prvom muzi�kom kreacijom. Kasnije, Vang Ruolin je lansirala svoj prvi album.

1 2 3