• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-05-07 16:29:11    
Ne�ne i milozvu�ne pesme provincije �iangsu

cri

Pesma Prirodne lepote u �iangsu je splet folklornih poetskih pesama, a zove se Devet krugova. �ine ga pet poetskih pesama. Njihov stil je ju�nokineski, a svaka poetska pesma ima svoje karakteristike. Peva� je malo modifikovao note. U pesmi se hvali lep pejza� u ju�nom delu od reke �ang, i peva:" Na nebu je raj, a na zemlji �iangsu. U februaru cevtaju �ljivini cvetovi, u martu magnolije, a u aprilu u celom vrtu je miris breskvinog cveta. U maju ru�e i bo�uri se takmi�e u privla�nosti."

Poetska pesma je va�na vrsta kineksih folklornih pesama i postoji u folklornim pesama svakog kraja. Poetska pesma se obi�no peva posle adaptacije i prerade profesionalnih umetnika i ima napisane note, zato je struktura poetske pesme celokupna, ritam je standardan, a nota te�ne. Tekst poetske pesme je kao knji�evnost.

Devet krugova su vrsta misaone igra�ke, svojstvene kineskom folkloru. Re� je o devet krugova i jednom okviru. Potrebno je dobro razmisliti da bi se krugovi izvadili iz okvira. Ova pesma govori o mladi�u koji je poklonio devet krugova svojoj devojci, ali ona ne mo�e da ih izvadi. Pesma je vesela, suptilna i izra�ava ljubavnu �e�nju.

1 2 3