• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-05-07 16:29:11    
Ne�ne i milozvu�ne pesme provincije �iangsu

cri

Pesma Zeleni vrbov prut je poetska pesma koja je popularna u gradu Jangd�ou-u, provincije �iangsu. Izraz „zeleni vrbov prut" se ponovno koristi u tekstu pesme. Cela pesma je vesela i te�na, pokazuje radosno raspolo�enje kad ljudi rade u poljima. U pesmi se peva:" Ujutro je puno rose koja vla�i p�enicu. Zelena planina i voda su prelepe. Moj zavi�aj je lep�i od raja. Ljudi su hrabri i marljivi. Na� �ivot je sve bolji i bolji."

Provincija �iangsu se nalazi u srednjem i donjem podru�ju reke �ang u jugoisto�nom delu Kine. Tamo je klima blaga, pejza� lep, a proizvodnja bogata. �iangsuska folklorna pesma je kao tamo�nji pejza�, lep i implicitan. A pesma Zeleni vrbov prut je reprezentativna.

�iangsu je prosperitetan od drevnih vremena i je jedno od najrazvijenih podru�ja u Kini, tako�e je podru�je gde su se gradovi najranije razvijali u Kini. Poetska pesma je najpopularnija folklorna pesma u �iangsu.

1 2 3