• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-07-17 16:57:55    
Da�aosi-prvi budisti�ki hram u Unutra�njoj Mongoliji

cri

U dana�njem programu slu�a�ete pri�u o prvom budisti�kom , odnosno lamaisti�kom hramu Da�aosi u kineskoj autonomnoj pokrajini Unutra�nja Mongolija. Administradivni centar Unutra�nje Mongolije, Huhehot je prelep drevni grad gde ve�inom �ive pripadnici mongolske narodnosti. Tu je nepregledna stepa i bezbroj hramova, zato je Huhehot zovu i gradom hramova.

Me�u hramovima u ovom gradu naj�uveniji je Da�aosi, koji se nalazi u jugozapadnom delu starog dela grada, to je prvi budisti�ki hram po tibetanskom budizmu, odnosno prvi lamaisti�ki hram u ovoj pokrajini .

Ovaj monumentalni spomenik je simbol dugogodi�nje kulture i legendarnih pri�a. Vrhovni sve�tenik hrama D�ao �u�u je rekao:

Da�aosi je podignut 1579. godine u periodu Vanli u dinastiji Ming, a sagradio ga je unuk D�igis-kana 17-te generacije . Iste godine on je od tonu i po srebra izlio statuu Bude Sakija Muni Sidarte Gautame. Naredne godine hram je bio gotov i vlada Ming dinastije mu je dala naziv „Da�aosi „.

1 2 3