• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
Kineski film
• Najgledaniji: "Hannibal Rising" 2007-02-20
Horor triler "Hannibal Rising", �etvrti film u nizu koji opisuje �ivot serijskog ubice Hanibala Lektera, na�ao se pro�le nedelje na drugom mestu liste najgledanijih filmova. Vremenski, ovaj film se de�ava pre radnje filma "Kad jaganjci utihnu" ("The Silence of the Lambs"), tj. on je njegov "prequel".
• Ratnici Zu 2007-01-02
Me�u njenim skorijim filmovima su "Memoari jedne gej�e" ("Memoirs of a Geisha"), "Ku�a lete�ih bode�a" ("House of Flying Daggers") u re�iji �anga Jimoua, uz Take�ija Kane�ira i Andija Laua; "2046" proslavljenog reditelja iz Hong Konga Vong Kar-Vaja, uz Tonija Leunga i Gong Li; "Heroj" ("Ying xiong") �anga Jimoua, u kojem su glumili i D�et Li, Megi �eung i Toni Leung; "Ljubi�asti leptir" uglednog kineskog reditelja Lou Jea; "Jasmin", "Gas do daske 2", pored D�ekija �ana i Krisa Takera; pre toga je imala vrlo...
• Poljubac zmaja 2006-11-13
D�et Li je u rodnoj Kini deset godina trenirao borila�ku ve�tinu Wushu, i to osam do deset sati dnevno. Pobedio je na pet nacionalnih takmi�enja i glumio u filmu "Shaolin Temple". Tako je po�ela njegova filmska karijera. Zahvaljuju�i harizmi, ozbiljnom izrazu lica i borila�koj ve�tini koju je doveo do savr�enstva, postao je zvezda u Aziji. Svetsku slavu stekao je zahvaljuju�i ulogama u filmovima...
Vi�e>>
Filmski posteri
Vi�e>>
Razvoj kineskih filmova
• Dvostruka igra---Od Hongkonga do Bostona
 Postojala je centralna pri�a oko koje je trebalo da stvorim nove likove. Dopala mi se dvostranost likova u kineskom filmu, ali moja adaptacija je tematski zasnovana na tragediji koja nastaje kada ljudi odstupe od onoga �to bi trebalo da rade sa svojim �ivotom."
• �ang Jimu ne �eli u Holivud
Dok krem kineske filmske industrije hrli u Holivud u potrazi za slavom i novcem, re�iser �ang Jimu, kako ka�e, pred sobom ima mno�tvo izazovnih projekata vezanih za rodnu zemlju. "Ne mogu da idem u Holivud da snimam filmove. Ne mogu da snimam filmove u holivudskom stilu", rekao je dvostruki pobednik venecijanske Mostre �iji su filmovi kinesku kinematografiju pribli�ili svetskoj publici.
Filmska zvezda
• Brus Vilis dobio zvezdu
Poznati holivudski glumac Brus Vilis (Bruce Willis) kona�no je dobio svoju zvezdu na Holivudskom plo�niku slavnih. Me�u okupljenom rodbinom, prijateljima, kolegama i obo�avaocima bili su i njegova biv�a supruga Demi Mur (Demi Moore) sa sada�njim suprugom E�tonom Ku�erom (Ashton Kutcher). Od poznatih kolega podr�ku velikom glumcu dali su: Kevin Kostner (Kevin Costner), Ben Aflek (Ben Affleck), Silvester Stalone (Sylvester Stallone), Don D�onson (Don Johnson) i Bili Bob Tornton (Billy Bob Thornton).
• Ko je Brus Vilis?
Po�etkom 1988. igra u filmu "Umri mu�ki" ("Die Hard") D�ona Mektirnana koji ga lansira u sam vrh omiljenih holivudskih glumaca. Naredne godine glumi pored D�ona Travolte u filmu "Gle, ko to govori" ("Look Who's Talking"). U ostvarenju "Vatromet ta�tine" ("Bonfire Of The Vanaties") iz 1990. igra pored Toma Henksa i Melani Grifit.
• Autor "Kung-fu frke" u Hongkongu
Reditelj, scenarista i glavni glumac filma "Kung-fu frka" - Stiven �au (Stephen Chow), ro�en je u siroma�noj porodici s troje dece � �au ima i dve sestre � tako da nije imao mnogo novca za zabavu. Me�utim, jednoga dana majka ga je odvela u bioskop, �to je istog trenutka postalo njegova �ivotna pasija. "Se�am se kao da je bilo ju�e", ka�e �au. "Bio je to film Brusa Lija. Sedeli smo u nekom sru�enom bioskopu, ali mi to nije nimalo smetalo.
• Glumci u filmu "Kung-fu frka"
"Kada su mi ljudi iz 'Kolumbije' dali odre�ene ruke da okupim tim za koji smatram da je trenutno najbolji u Hongkongu, istog trenutka sam pozvao legende kao �to su Juen Vu Pin i Samo Hung", ka�e Stiven �au, reditelj filma "Kung-fu frka".
Vi�e>>
Filmovi prikazani u Kini
• Distrikt 9 2009-09-30
Radnja filma de�ava se u Johanesburgu, u Ju�noafri�koj Republici. Vanzemaljci su uspostavili konatakt sa Zemljom ta�no 28 godina pre trenutka u kome se de�ava radnja filma. Ljudi tada nisu znali �ta da o�ekuju � neprijateljski napad ili susret s najneverovatnijom novom tehnologijom � ali ni�ta od toga se nije desilo.
• Bra�a Blum 2009-09-25
Blum i Stiven su bra�a, profesionalni prevaranti koji �ele da svoju karijeru okon�aju unosnom obmanom ekscentri�ne bogata�ice Penelope u spektakularnoj avanturi koja �e ih odvesti na put oko sveta. Blum se smi�ljeno uvla�i u �ivot dosadne i usamljene bogate naslednice iz Nju D�ersija.
• Do neba 2009-09-17
Avanturisti�ka komedija o 78-godi�njem prodavcu balona Karlu Fredriksenu, koji kona�no ispunjava svoj san � vezuje hiljade balona za svoju ku�u i pole�e u veliku avanturu u divljinama Ju�ne Amerike. Me�utim, prekasno otkriva da ima i jednog slepog putnika..
• Gola istina 2009-09-07
Rat izme�u polova doveden je do usijanja u komediji "Gola istina". Ketrin Hajgl tuma�i ulogu Ebi Rihter, uspe�ne producentkinje jutarnjeg programa na televiziji. U potrazi za "gospodinom savr�enim", ona ostaje beznade�no sama. Me�utim, Ebi uskoro dobija "hladan tu�", jer �e je �efovi ubaciti u tim s kontroverznim TV voditeljem Majkom �edvejem.
• Superherojski film 2009-08-31
Rik Riker (Drejk Bel) je srednjo�kolac koji nije popularan u svojoj �koli, �ivi sa svojim jedinim prijateljem Trejom (Kevin Hart) kod njegovog ujaka Alberta (Lesli Nilsen) i ujne Lusil (Marion Ros). Zaljubljen je u najpopularniju devojku u �koli - D�il (Sara Pakston), koja ga uop�te ne prime�uje i koja se zabavlja sa Lansom (Rajan Hansen), koji maltretira Rika.
• "Polarna no�" uskoro u bioskopu 2009-08-24
Publika �e sredinom oktobra meseca mo�i da pogleda akcionu krimi-dramu "Polarna no�" ("Whiteout"), u kojoj glavne uloge tuma�e Kejt Bekinsejl (Kate Beckinsale), Gabrijel Maht (Gabriel Macht) i Tom Skerit (Tom Skerritt). Film je re�irao Dominik Sena (Dominic Sena), poznat po filmovima "�ifra: sabljarka" ("Swordfish") i "Nestali za 60 sekundi" ("Gone in Sixty Seconds").
• G-sila 2009-08-17
Producent D�eri Brukhajmer donosi na velika platna svoj prvi 3-D film - "G-silu", avanturisti�ku komediju o poslednjoj evoluciji tajnog vladinog programa u kome se �ivotinje obu�avaju za �pijuna�u. Naoru�ani poslednjom hajtek tehnologijom, ovi vrhunski trenirani morski prasi�i otkrivaju da sudbina sveta le�i u njihovim �apama.
• "Gola istina" i "Siro�e" u ameri�kim bioskopima 2009-08-10
Nakon najboljeg otvaranja u serijalu, �esti nastavak fran�ize "Hari Poter" - "Hari Poter i polukrvni princ" ("Harry Potter and the Half-Blood Prince") na�ao se ove nedelje na drugom mestu top-liste najgledanijih filmova u Americi.
Vi�e>>