• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-25 13:05:11    
�ia �inglin se sastao sa predsednikom predstavni�kog doma kongresa Ekvadora

cri

Predsednik Svekineskog narodnog politi�kog konsultativnog saveta �ia �inglin je ju�e po lokalnom vremenu u Kuitu sastao sa predsednikom predstavni�kog doma kongresa Ekvadora Fernandom Korderom Kuevom.

Dia �inglin je izjavio da Kina poklanja veliku pa�nju razvoju odnosa sa Ekvadorom i nada se da �e zajedno unaprediti bilateralne odnose, poja�ati privredno-trgovinsku saradnju i na osnovi ravnopravnosti i uzajamne koristi ubrzati realizaciju velikih projekata izme�u dve zemlje.

�ian �inglin je istakao da Kina �eli da pove�ava humanitarnu razmenu, razmenu i saradnju izme�u partija i lokalnih vlada dveju zemalja. Istovremeno treba poja�ati koordinaciju u me�unarodnim poslovima i �uvati interese zemalja u razvoju u oblasti energetske, prehrambene bezbednosti i klimatskih promena.

Kordero je izjavio da predstavni�ki dom kongresa Ekvadora poklanja veliku pa�nju razvoju odnosa sa Kinom i nada se daljem ja�anju razmene izme�u parlamenta dveju zemalja.