• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-25 09:26:51    
�ia �inglin odr�ao govor na simpozijumu preduzetnika Kine i Ekvadora o investicionoj saradnji

cri

Predsednik Svekineskog narodnog politi�kog konsultativnog saveta �ia �inglin ju�e je u Kuitu, glavnom gradu Ekvadora na simpozijumu preduzetnika Kine i Ekvadora o investicionoj saradnji odr�ao govor naslovljen "Ja�anje uzajamnokorisne saradnje i unapredjivanje zajedni�kog razvoja''.

�ia je uakazao da �e u sada�njem klju�nom momentu kada svet postepeno izlazi iz finansijske krize, produbljivanje prijateljske saradnje izmedju Kine i Ekvadora koristiti ne samo njihovom zajedni�kom prevazil�enju te�ko�a, ve� i unapredjivanju oporavka svetske privrede.

Potpredsednik Ekvadora Lenin Moreno Garces je podvukao da se Ekvador, iako je mala zemlja, nada da �e u skladu sa svojim mogu�nostima dati pomo� razvoju Kine. On je takodje izrazio nadu da �e Ekvador, na postoje�em temelju, dalje ja�ati saradnju sa Kinom, kako bi se ostvario ve�i razvoj bilateralnih odnosa.