• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-07-28 18:42:14    
Putovanje po Sjantanu

cri
Grad Sjantan se nalazi u centralnom delu kineske provincije Hunan, rodni kraj osniva�a Narodne Republike Kine Mao Cetunga.

Sjantan je poznat kao grad lotosa I grad u kome je rodjeno vi�e �uvenih li�nosti iz savremene istorije Kine. Medju njima je osniva� nove Kine Mao Cetung, �uveni. strateg Pen Dehuai, poznati slikar �i Bai�i I mnogi drugi

Varo�ica �ao�an koja je deo grada Sjantan, vi�e je od 100 kilometara udaljena od �an�a, glavnog grada provincije Hunan i poznata je u zemlji I svetu kao rodni kraj osniva�a i lidera Narodne Republike Kine Mao Cetunga. Funkcioner ovog gradi�a gospodin �en D�igao objasnio je na�em saradniku da u �ao�anu ima 82 turisti�ke atrakcije medju kojima su: rodna ku�a Mao Cetunga, njegova bronzana statua, muzej posve�en njegovom �ivotu i delu, vrh �ao�ana, pe�ina sa �ijih zidova kaplje voda, selo crnog kamenja I jo� mnoge druge.

Kada turisti pro�etaju ulicama gradi�a �ao�an, svugde mogu da osete duboku ljubav tamo�njih stanovnika prema Mao Cetungu. U jednoj �umici pored re�ice nalaze se njegova rodna ku�a, tu je i njegov muzej i statua od bakra, park kamenih plo�a na kojima su ispisani stihovi Mao Cetunga. Naravno, u gradu su i brojni restorani I robne ku�e u kojima turisti mogu da probaju lokalne specijalitete ili da kupe portrete, kipove I zna�ke Mao Cetunga.

Gazdarica restorana "familija Mao", baka Tang ima 74 godine. Ona navodi da je vi�e puta videla Mao Cetunga I da gaji duboko ose�anje prema ovom velikanu koji je kineskom narodu doneo sre�an �ivot.

Mao Cetung je rodjen 26. Decembra 1893. Godine u �ao�anu I tu je proveo svoje detinjstvo. U njegovoj rodnoj ku�i I dan danas se nalazi dobro o�uvan krevet, sto I stolice, orman, kao I kameni mlin, lopatice I druge vrste poljoprivrednih orudja koje je upotrebljavao Mao Cetung.

Nedaleko od gradi�a �ao�an nalazi se srez Sjantan�rodni kraj revolucionara, stratega I politi�ara stare generacije Pen Dehueja.

Pen De Huej je izvr�io velike podvige za oslobodjenje kineske nacije I osnivanje nove Kine koje kineski narod nikad ne�e zaboraviti. Posle progla�enja NR Kine, bio je potpredsednik centralne vojne komisije, vicepremijer I ministar odbrane. U ratu protiv ameri�ke agresije, a za pomo� korejskom narodu, bio je glavnokomanduju�i I politi�ki komesar armije kineskih dobrovoljaca. U parku Pen Dehueja se nalaze statua izlivena u bronzi, muzej I spomendom ovog velikana. U muzeju je izlo�eno vi�e od 700 dragocenih fotografija I predmeta koji govore o njegovim velikim podvizima.