• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-05-06 10:53:05    
"Fu Dan" univerzitet otvara vrata studentima iz sveta

cri

U kineskom najva�nijem privrednom i finansijskom centru---gradu �angaju, se nalazi �uveni univerzitet "Fu Dan". U kineskoj anti�koj knjizi o Konfu�ijanizmu, " Fu Dan " zna�i da je sjaj znanja kao sjaj Sunca i Meseca. Po�tovani slu�aoci, Ja sam Tijana. U dana�njem programu, zajedno pose�ujemo ovaj otvoreni, slobodni univerzitet.

Po�etkom leta, u dvori�tu " Fu Dan " univerziteta, novinar na�e radio-stanice se susreo sa studentom iz Nepala Gao Ljang-om koji studira na Privrednom institutu. On je rekao da " Fu Dan " univerzitet ima " svetski pogled ":

" Mnogo predavanja je na engleskom jeziku na na�em univerzitetu. Naro�ito, na Privrednom institutu, predaju mnogi �uveni profesori iz Evrope, Indije, Japana, Ju�ne Koreje i SAD. Ovde, studenti mogu da vide ceo svet. "

" Fu Dan " univerzitet je osnovan 1905. godine, i on je prvi privatni univerzitet u kineskoj savremenoj istoriji. Ovaj univerzitet se nalazi u najranijem trgovinskom i prvom otvorenom gradu �angaju. Zato, od samog osnivanja, ovaj univerzitet se zarazio posebno��u otvorenosti.

1 2 3