• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2007-06-07 20:08:17    
U Novom Sadu

cri

Danas je prvi dan nove nedelje, zato vam pre svega �elim dobro raspolo�enje u toku cele nedelje.

Danas sam primila e-mail od na�eg starog slu�aoca, gospodina Vlastislava Cesnaka. On je pisao: '' Video sam da ste otvorili novu rubriku "Muzi�ki predah" i jako me je to obradovalo pogotovo �to sada to besprekorno funkcioni�e. Preslu�ao sam sve �to je tamo i mnogo me raduje kako se tamo snalazite.''

Tim povodom danas sam specijalno za na�eg dragogo prijatelja Vlastislava izabrala melodiju pod nazivom 'U Novom Sadu', jer je gospodin Cesnak iz Kulpina, koji se nalazi blizu Novog Sada. Nadam se da �e se ova pesma dopasti I gospodinu Cesnaku I vama, na�im dragim slu�aocima. Tako�e �elim da se odli�no ose�ate uz 'Muzi�ki predah.'