• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2007-05-24 19:19:27    
Pijem

cri

Danas sam specijalno za vas pozvala koleginicu Tatjanu Soldat da u�estvuje u na�em program, jer ona ima jednu prekrasnu novost koju �eli da dodeli sa vama.

Tanja: Pre nekoliko danadevet �lanova srpske planinarske ekspedicije je uspelo da osvoji najvi�u ta�ku sveta na Mont Everestu. Da podsetimo na�e slu�aoce, taj vrh je visok 8.848 metara. Mogu samo zamisliti kako divno izgleda biti na samom krovu sveta!

Huibin: Koju si pesmu izabrala da �ujemo povodom ovog specijalnog doga�aja?

Tanja: �elela bih da pesmom koja �esto prati na�a dru�enja, bilo gde da smo, �estitam �lanovima na�e ekspedicije i da im se zahvalim �to su Srbiji omogu�ili da bude na vrhu sveta.

Huibin: Dozvolite da zajedno u�ivamo u pesmi Mikija Jevremovi�a '' Pijem ''. �iveli !