• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2006-05-25 16:40:13    
Lista pesama

cri
Po�tovani slu�aoci:

Na�a redakcija �e prvog juna 2006. godine proslaviti svoj 45. rodjedan. Sa ciljem da vama zahvaljujemo na podr�cima i dobrim sugestijama koji ste nam davali, za vas smo pripremili slede�e kineske tradicionalne melodije. Izaberite one koji se vam dopadaju, ili da nam vratite ovaj papir, ili da zovete na�e dopisni�tvo u Beogradu na broj 011-3970976 , i mi �emo za vas spremiti specijalne muzi�ke priloge u rubrici �Kineska nacionalna muzika�.

Va�e ime i prezime:------------------------------------------------

Va�a adresa:----------------------------------------------------------

1. Visoke planine i reke

2. Tri varijacije o cve�u �ljive

3. Devojka iz Daban�enga 

4. Gro��e je sazrelo

5. �angri-la 

6. D�umulungma 

7. Sedlo sa ugraviranim cvetom 

8. Rendez-vous (randevu) u Aobao-u 

9. Napredovati korak po korak 

10. Jesenji mesec i mirno jezero

11. Vez na Hebao-u 

12. Sun�ani dan 

13. Molim da ostanete, dragi gosti iz daleka! ?

14. A�ima 

15. Potok �ubori

16. Patuljasti bambus pod mese�inom 

17. Zakletva na ven�anju 

18. Na obali izvora leptira

19. Misliti na svog momka 

20. Pesma o �amcima na reci Vusuli 

21. Jasmin 

22. Pesma o spretnim rukama 

23. Leptir voli cve�e

24. Muzika za ples narodnosti Ji 

25. Melodije za decu