• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2006-01-26 09:50:06    
�ekamo novu godinu

cri
Za danas sam izabrala melodiju koja se zove '' �ekamo novu godinu ''. Uz ovu lepu nacionalnu melodiju, nastavi�emo pri�u o kineskoj Novoj godini.

Kineska nova godina, odnosno praznik prole�a je najva�niji praznik kineskog naroda. Tim povodom, u raznim krajevima Kine se orgazizuju razli�ite proslave. Me�utim, najve�e razlike postoje u prazni�noj trpezi. Porodice na severu Kine za Novu godinu pripremaju poznato kinesko jelo � Jiaozi, jer ova vrsta hrane po svom obliku podse�a na zlatne i srebrne poluge, koje su se u drevnoj Kini zvale '' juan bao ''. Zbog toga, �to simbolizuje oboga�ivanje, severnjaci jedu Jaiozi za vreme praznika prole�a. A na jugu Kine, svaka porodica priprema kola� od lepljivog pirinna�a, koji se zove ''nian gao '' i simboli�e '' napredak ''. Me�utim, bez obzira u kom delu Kine �iveli, za vreme ovog praznika, trpeza svake porodice je bogata i na njoj se obavezno mora na�i i piletina i riba, koji simbolizuju sre�u i obilje.