• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2005-12-29 11:24:57    
Sve najlep�e

cri
Za dva dana �emo proslaviti dolazak Nove godine, i zato sam za danas izabrala melodiju pod nazivom '' Sve najlep�e ''.

To je jedna od najreprezentativnjih kineskih melodija posve�enih praznicima. Ova melodija do�arava sliku veselog plesa pod lepom mese�inom i me�u lepim cve�em. Kinezi �esto koriste ovu melodiju da upute prazni�ne pozdrave svojim prijateljima, i zato ovde tom istom melodijom �elim vama, na�im dragim slu�aocima, sve najlep�e u Novoj 2006. godini.