• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2005-11-29 14:32:08    
Sun�ani sjaj nad Ta�enbukurganom

cri

Evo nas ponovo u na�oj redovnoj rubrici '' Kineska nacionalna muzika''. Moj izbor za danas je jedna tako�e veoma poznata sindjanska kompozicija koja se zove '' Sun�ani sjaj nad Ta�enbukurganom ''.

Ta�enbukurgan je srez u Sindjan-ujgurskoj autonomnoj pokrajini, koji se prostire na istoku Pamirske visoravni. Tamo�nji stanovnici uglavnom su pripadnici tad�ikistanske nacionalne manjine, a �esto ih nazivaju i ljudima koji �ive me�u oblacima.

Melodija '' Sun�ani sjaj nad Ta�enbukurganom '' govori o prirodnim lepotama i veselom plesu Tad�ikistanaca.