• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2005-11-29 14:28:31    
Devojka iz Daban�enga

cri

U narednim minutima �emo zajedno u�ivati u melodijama kineske nacionalne muzike. I danas sam za vas izabrala jednu popularnu sin�ansku melodiju, kompoziciju pod nazivom '' Devojka iz Daban�enga ''.

Ova kompozicija je vrlo popularna me�u pripadnicima sin�ang-ujgurske nacionalne manjine i izvodi se na njihovom nacionalnom instrumentu koji se zove �evap. �evap je guda�ki instrument. Telo mu je od drveta. Postoje tro�i�ani, peto�i�ani, �esto�i�ani, sedmo�i�ani, osmo�i�ani i deveto �i�ani �evap. Samo jedna �ica je glavna, a ostale slu�e kao pratnja.


Melodija '' Devojka iz Daban�enga '' govori o tome kako ujgurski mladi� prosi lepu devojku koji �ivi u Daban�engu. Pa da poslu�amo.
Muzika