• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
 

Tibetu 2009-03-03

Si�uangbana 2009-02-24

Jang �uo 2009-02-17

hram �aolin 2009-02-10

Izleti�te u Huang longu 2009-02-03

Budisti�ka planina-�iu Hua 2009-01-20

Zimski festival u gradu Haerbin 2009-01-13

Podmorski svet u Sanji 2008-12-30

Planina pokrivena snegom-Meili 2008-12-16

Planine Dasinan Ling 2008-12-09

Rodna ku�a �uvenog kineskog pisca Lu �un 2008-12-02

Tong Li u Diangsu 2008-11-25

�iu D�aigou 2008-10-28

planine Emei 2008-10-21

Grupa ostrva �i�a 2008-10-07

Sveto jezero u Tibetu 2008-09-28
1 2 3 4 5 6 7