• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-11-25 09:37:53    
Zavr�en 8. sastanak Kinesko-srpskog me�ovitog privrednog komiteta

cri

Ju�e je u Beogradu zavr�en dvodnevni 8. sastanak Kinesko-srpskog me�ovitog privrednog komiteta .

Skupom su kopredsedavali pomo�nik kinskog ministra trgovine gospodja �iu Hong i potpredsednik vlade Srbije i ministar za ekonomiju i regionalni razvoj Mladjan Dinki�. Dve strane su na sastanku izrazile zadovoljstvo privredno-trgovinskom saradnjom u proteklih nekoliko godina.

�iu je izjavio da �e Kina podsticati mo�ne kompanije da investiraju u Srbiju i da u�estvuju u izgradnji infrastrukture u Srbiji.

Dinki� je podvukao da Srbija pridaje veliki zna�aj zdravom razvoju srpsko-kineskih odnosa i da �e stvoriti povoljne uslove za kineske investicije. On je izrazio nadu da �e se kompanije dveju zemalja, zahvaljuju�i povoljnoj saradnji, zajedni�ki plasirati na tr�i�ta EU i drugih zemalja.

Pre zavr�etka sastanka, dve zemlje su potpisale "Zabele�ku sa sastanka'', a Kineska komora za uvoz i izvoz mehani�kih i elektronskih proizvoda i Privredna komora Srbije potpisale su "Sporazum o saradnji u unapredjivanju bilateralne trgovine i investicija''.