• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-08-07 10:48:41    
Dobitnik specijalne nagrade na takmi�enju u znanju kineskog jezika iz Belgije

cri

(Hao Fei: Dobitnik specijalne nagrade)

Ju�e je zavr�eno 8. takmi�enje za sve one koji u�e kineski jezik, koje je odr�ano pod nazivom ''Most kineskog jezika'' u gradu �ang�a, provincija Hunan. Hao Fei iz Belgije je bila boljaod ostalih pet finalista i osvojio specijalnu nagradu i titulu ''poslanik kineskog jezika''. Ostalih pet u�esnika iz SAD-a, Novog Zelanda, Japana, Rusije i Australije su dobili prvu nagradu.

 

(U toku takmi�enja)

''Most kineskog jezika'' je takmi�enje za sve studente sveta koji u�e kineski jezik, a koje Kina orgazuje u celom svetu. U�esnici treba da ispune slede�e uslove: da su studenti nekog od jezi�kih fakulteta, da su mla�i od 30 godina, da su ro�eni i odrasli u inostranstvu sa stranim dr�avljanstvom, i da im maternji jezik nije kineski. Ovo takmi�enje se od 2002. odr�ava svake godine Ovogodi�nja tema takmi�enja je ''Radost sa kineskim, �elja za uspehom'', u kojem je u�estvovalo 112 studenata iz oko 60 zemalja.