• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-07-22 18:18:11    
U oktorbru 23. Medjunaordni muzi�ki festval u Makaou

cri

U prvoj dekadi oktobra ove godine �e u Makaou biti odr�an 23. Medjunarodni muzi�ki festival, na kojem �e poznati muzi�ari iz raznih krajeva sveta izvesti 25 predstava.

Prema ju�era�njim informacijama Zavoda za kulturu u Makaou, na ovoj muzi�koj manifestaciji, koja �e trajati mesec dana, bi�e prikazane klasi�ne opere, kineske i zapadne klasi�ne muzike, latinoameri�ke ,moderne iz Njujorka i pop muzike.

Makao�ki medjunaordni muzi�ki festival po�ev od 1987. redovno se odr�ava svake godine .