• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-07-14 21:30:40    
Hangzhou---najljep�i kineski grad

cri
Hangzhou-najljep�i kineski grad

Ali, kad sre�a krene, nema kraja. Ba� taj dan u hostelu su odlu�ili obavljati neke radove pa smo morali nekako mijenjati plan i oti�i na jedan dan na otok Putoshan, jednu no� vo�nje udaljen od Shanghaja. No, poslije onih stepenica, svaki korak �inio se maratonom, a tim koracima nije bilo kraja. Putoshan je simpati�an mali otok s puno sveti�ta i jako malo hlada, koji je kod skoro 50 stupnjeva itekakao potreban. A da mu�enju jo� ne bi bilo kraja, na povratku iz Putoshana put smo jo� produ�ili do Hangzhoua, jednog od najljep�ih gradova u Kini. Mada smo bili iscrpljeni, taj grad bio je stvarno ne�to najljep�e �to smo vidjeli u Kini. Grad s preko 6 milijuna stanovnika najpoznatiji je po svom zapadnom jezeru, kojeg ukra�ava pagoda �estih harmonija iz 970. godine i potpuno je obnovljena i opremljena s klima ure�ajima, liftovima i eskalatorima.

Na kraju smo se ipak iz Hangzhoua vratili u Shanghaj gdje nas je �ekala simpati�na sobica u hostelu u samom centru grada. Uz novi Shanghai postoji i stari, s jako lijepim vrtom i nekoliko �ajnica, u kojima mo�e� u miru odmoriti od nezamislive gu�ve glavnih ulica novog Shanghaja.

Prometni kaos

Ali, i Shanghaju dolazi kraj i na redu je zadnje odredi�te � Peking. Glavni grad Kine, samo 1000 km ili jednu no� vlakom od Shanghaja. Grad ima skoro 13 milijuna stanovnika na samo 16.000 �etvornih kilometara (podru�je op�ine) i 87 �etvornih kilometara (gradski centar) pa mo�ete zamisliti kako izgleda kad se svi ti ljudi sjete oti�i na posao.

No, malog Pandu to i ne brine previ�e, jer on presretan gricka svoj bambus u zoolo�kom vrtu i lijeno raste�e svoje �ape. Jako rijetko se mi�e pa je zato svaki pokret �apom atrakcija koju prati hrpa posjetitelja s kamerama i fotoaparatima. No, Peking se dijeli na novi i stari (naselja zvana Hutong), koji se polako ru�i da bi se moglo izgraditi jo� nekoliko stotina poslovnih zgrada.

Kako god izgleda Peking mali na karti, nemojte nasjedati tim trikovima, nego radije uzmite autobus ili taksi, koji �e vas za 1-2 eura povesti gdje god �elite.

Samo ne uzimajte rik�e, njima ne�ete nigdje sti�i, a platit �ete nekoliko puta vi�e od taksija.