• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-04-10 19:19:20    
Zapo�ela svetska filatelisti�ka izlo�ba 2009 u Kini

cri

U kineskom gradu Luo Jangu je danas zapo�ela sedamnodnevna Svetska filatelisti�ka izlo�ba 2009.

Ukupno 84 organizacije iz globalne filatelisti�ke federacije(FIP) u�estvuju na izlo�bi, koja �e privu�i vi�e od hiljadu posetilaca.

Predsednik FIP Jozef Volf je izjavio na ceremoniji otvaranja da �e ova izlo�ba biti istoriska.