• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-03-27 20:55:25    
Pokrenuta "Godina ruskog jezika" u Kini, kineski i ruski premijeri uputili �estitke

cri

Danas je u Pekingu odr�ano otvaranje Godine ruskog jezika u Kini. Kineski premijer Ven �iabao i ruski premijer Vladimir Putin su odvojeno uputili �estitku, izra�avaju�i zajedni�ku �elju za doprinos humanisti�koj saradnji izme�u dve zemlje. Kineski dr�avni savetnik Lju Jandong i ruski vicepremijer Aleksandar Rukov su u�estvovali na otvaranju.

Ove godine Kina �e imati�� Godinu ruskog �� , a slede�e godine, Rusija "Godinu kineskog jezika ". U �estitci, Ven je izrazio �elju da se razmenom delatnosti Godine jezika, dalje ja�a u�enje ruskog i kineskog jezika, unapre�uje uzajamno upoznavanje i tradicionalno prijateljstvo dva naroda i bilateralni odnosi podignu na novi nivo. Putin je u �estitci izjavio da ove delatnosti produbljuje prijateljstvo i saradnju dveju zemalja.