• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2009-02-25 11:08:01    
Pripadnici tibetanske narodnosti slave nacionalnu Novu godinu

cri

Preko pet miliona pripadnika tibetanske narodnosti u raznim krajevima zemlje danas, na razli�ite na�ine, slave svoj najsve�aniji i najva�niji praznik�Novu godinu po tibetanskom kalendaru.

Po tradicionalnim obi�ajima, Tibetanci ujutru donesu prvi �abar vode, koja simboli�e svetost i sre�u. Dakle, u Lasi, glavnom gradu pokrajine Tibeta, mnogi lokalni Tibetanci su, jutros u pet sati, krenuli za Dudovo selo da bi zahvatili prvi �abar vode u Novoj godini. Na trgu jezera Zmajevog kralja u blizini palate Potala, ansambl tibetanske drame je izveo fantasti�nu predstavu, privukav�i pa�nju mnogih tibetanskih stanovnika.

U drugoj provinciji �inghai, gde takodje �ivi veliki broj Tibetanaca, odr�ani su, du� obale prelepog jezera �inghai, izlo�ba nacionalnih no�nji, takmi�enja u tibetanskom plesanju, pevanju i zdravicama i raznovrsne predstave. U Abau, autonomnom okrugu tibetanske i narodnosti �iang, u provinciji Se�uan, svudge se mogu videti sre�ni natpisi i crveni lampioni, a mnogi mladi su takodje palili petarde, u �ast proslave Nove godine.