• Programska �ema• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu�anje dnevnog programa 091118
vi�e>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo
• Dragi prijatelji, KRI po�inje svoju redovnu emisiju za podru�je prethodne Jugoslavije...

Svet i Sport

Kultura

Muzi�ki Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
(GMT+08:00) 2007-09-27 20:05:02    
Cve�e i puni mesec

cri

Danas je po kineskom lunarnom kalendaru kineski tradicionalni praznik '' D�ong�iu '' ili praznik punog meseca. Povodom toga, za danas sam izabrala melodiju koja se zove '' cve�e i puni mesec ''.

Po�to su mnogo aktivnosti vezane za temu Meseca, ovaj praznik se negde zove i Praznik jurenja Meseca. Na taj dan, mesec bi trebalo da bude sjajniji i puniji nego tokom drugih meseci, a mese�eva svetlost bi trebalo da bude izuzetno lepa. Po�to u Kini puni mesec simbolizuje ujedinjenje porodice, ovaj dan je poznat i kao Dan porodi�nog okupljanja.

Melodija '' cve�e i puni mesec '' do�arava sliku veselog plesa pod lepom mese�inom i me�u lepim cve�em.

 

Devojka crnih obrva

Ovog puta �emo zajedno u�ivati u klasi�noj pesmi iz kineske Sin�ang-ujgurske autonomne pokrajine, koja se zove '' Devojka crnih obrva ''.

Tekst pesme glasi:

Draga moja,

Daj mi da gledam tvoje crne obrve.

Dragi moj,

za�to da gleda� moje obrve?

Zar nisi video crna krila lastavice?

Draga moja,

poka�i mi tvoje rumeno lice.

Za�to da gleda� moje lice?

Zar nisi video rumenu gumenu lopticu na va�aru?